JustDrive to aplikacja mobilna, która pozwalała na rozliczenia za pobrane paliwo już przy dystrybutorze, zaraz po tankowaniu. Wystarczyło skopiować kod QRC z dystrybutora, zatwierdzić kwotę i odjechać. W ramach umowy z Orlenem, krakowska spółka ITmagination uruchomiła aplikację 1 lutego 2018 roku. Działała jeden dzień. Płocki gigant się rozmyślił.

Orlen był pierwszym partnerem, u którego zastosowano tę aplikację. Od 1 lutego mogli z niej skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy, aczkolwiek JustDrive miała być wprowadzona również do powszechnego użytku dla osób fizycznych. W ciągu pierwszych 24 godzin z aplikacji skorzystało ponad 2000 przedsiębiorców. Niestety, 2 lutego po południu aplikacja przestała działać. Orlen odłączył system, o czym poinformował dostawcę kwadrans przed samym faktem. W wojnie na oświadczenia obie firmy zarzucały sobie brak chęci współpracy i niewywiązywanie się z umowy.

Wersja krakowskiej spółki jest następująca: „PKN ORLEN, naruszając warunki umowne, bez podania sprecyzowanej przyczyny, 2 lutego o godzinie 17:15 odłączył dostęp do swojej infrastruktury, uprzedzając o tym w krótkim e-mailu zaledwie kwadrans przed. Przez dwa tygodnie rozmów nie otrzymaliśmy od PKN ORLEN odpowiedzi, które parametry naszej obecnej umowy są niezgodne z interesem partnera. Na dotychczasowych spotkaniach mediacyjnych nie dostaliśmy ani precyzyjnych odpowiedzi, ani żadnej propozycji rozwiązania sytuacji, która pozwoliłaby nam przywrócić usługi dla kierowców. Tym samym umowy, które mieliśmy zawarte na okres 3 lat zostały nam wypowiedziane w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia”.
Jak to zwykle bywa – druga strona ma inne zdanie. Otóż według Orlenu: „Głównym powodem zakończenia współpracy była sytuacja, w której udostępniony klientom przez spółkę ITMAGINATION AUTOMOTIVE Sp. z o.o. model funkcjonowania produktu był inny od uzgodnionego pomiędzy stronami. […] Już od dnia udostępnienia aplikacji klientom, tj. 01.02.2018 PKN ORLEN podjął rozmowy z firmą ITMAGINATION AUTOMOTIVE Sp. z o.o. aby wypracować takie warunki współpracy, które pozwoliłyby na funkcjonowanie aplikacji JustDrive zgodnie z deklarowanym przez tę firmę i uzgodnionym z PKN ORLEN scenariuszem biznesowym. Wszystkie podjęte próby znalezienia porozumienia okazały się nieskuteczne. W związku z powyższym PKN ORLEN podjął decyzję o wstrzymaniu dalszych rozmów”.

Co ciekawe, obie firmy unikają odpowiedzi na podstawowe pytanie, czyli jaka była konkretna przyczyna zerwania umowy. Być może chodziło o poziom rabatów oferowanych użytkownikom JustDrive, aczkolwiek właściciel aplikacji utrzymuje, że zostały one precyzyjnie określone w umowie. Odpowiedzią może być fakt, iż menedżerowie Orlenu zorientowali się podczas krótkiego działania aplikacji, że klienci po zatankowaniu paliwa nie muszą wchodzić do środka sklepu – nie dokonują zatem żadnych dodatkowych zakupów przy kasie. Czyli skoro nie pojawiają się fizycznie przy terminalu mogąc po prostu podjechać pod dystrybutor, zapłacić telefonem i odjechać – to należy natychmiast zaprzestać tego „anty-sprzedażowego procederu”, bo to na zakupach w sklepie na stacjach firmy paliwowe budują swoją marżę. Obrót paliwem to jedynie dodatek do hot doga.

Według ITmagination klient, czyli Orlen, zdawał sobie sprawę z potencjalnych strat związanych z faktem, że klienci mogą rezygnować z zakupów w sklepie, które stanowią ogromną część przychodów. Czy jednak spodziewali się aż takiego procenta bezobsługowych transakcji?

Fakt, że każda ze stron wyraziła zgodę na to, co zostało uzgodnione, podpisała umowę, bo zdawała sobie sprawę zarówno z potencjalnych zysków, jak i strat nie oznacza, że porozumienie zostało wdrożone. W tym konkretnym przypadku Orlen-hegemon, nie musi się obawiać poważnych konsekwencji. Nawet jeśli przegra ewentualny proces – jest w stanie zapłacić każde odszkodowanie. Dla krakowskiego start-upu natomiast konflikt z Orlenem jest jak pocałunek śmierci. Zainwestowany czas i ogromne jak na taką firmę pieniądze wydają się stracone. JustDrive? Ok – ale w którym kierunku, Orle?

TWÓJ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here